info@ece.edu.vn

(+84) 97 121 7556

Luyện thi IELTS

Luyện thi IELTS

LỘ TRÌNH HỌC IELTS TINH GỌN
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHANH CHÓNG, ĐƠN GIẢN

Bước 2

Làm bài kiểm tra đầu vào và tư vấn lộ trình phù hợp

Bước 3

Thanh toán học phí và nhập học
Lớp IELTS FOUNDATION A
marketing-manager-making-marketing-distribution-channels-plan.jpg
 • Đối tượng: dành cho các bạn cần củng cố lại nội dung tiếng Anh nền tảng (từ vựng, ngữ pháp) trước khi bắt đầu tìm hiểu về IELTS. 
 • Band đầu ra: Sử dụng được cấu trúc câu đã học, điểm bài Ngữ pháp tốt, áp dụng được từ vựng chủ đề đã học và bài Nói và Viết (câu đơn dài)
 • Chương trình học: trọng tâm của khóa hướng nhiều hơn vào phần ngữ pháp và từ vựng, với bài luyện tập dạng IELTS, nhưng chưa phải bài thi thật.
 • Khóa học trong 3 tháng: 24 buổi, 1 tuần 2 buổi, 2 tiếng/buổi.
Lớp IELTS FOUNDATION B (IFB)
woman-learning-english-online.jpg
 • Đối tượng: dành cho các bạn học viên chưa có nền tảng về bài thi IELTS, căn bản ngữ pháp đã có nhưng còn chưa vững.
 • Chương trình học: trọng tâm của khóa hướng vào việc luyện tập phần căn bản nhất của các kỹ năng IELTS, đồng thời bổ trợ thêm về ngữ pháp.
 • Band đầu ra: Sử dụng được cấu trúc câu đã học, điểm bài Ngữ pháp tốt, áp dụng được từ vựng chủ đề đã học và bài Nói và Viết (câu ghép dài)
 • Khóa học trong 2 tháng: 16 buổi, 1 tuần 2 buổi, 2,5 tiếng/buổi.
Lớp IELTS Basic (mục tiêu 5.0-5.5)
black-male-in-front-of-computer-screen-coding-mobile-app-web-development-computer-programming.jpg
 • Đối tượng: dành cho các bạn học viên đã vững về ngữ pháp, đã có nền tảng một chút về IELTS, nắm được thông tin cơ bản của bài thi.
 • Khoá học tiếp cận các dạng bài của IELTS và hướng dẫn học viên ôn luyện theo format của đề, sau khi học xong khoá này học viên đã được trang bị đủ kiến thức cần thiết để đi thi rồi. Tuy nhiên để chắc chắn liệu mình thi luôn có đạt được target hay không, cuối khoá giáo viên sẽ tư vấn và feedback cho học viên để có định hướng phù hợp. Nếu chưa tự tin và muốn học thêm để nâng cao điểm, học viên có thể học thêm các khóa tiếp theo để tối ưu hóa band điểm của mình. 
 • Khóa học trong 2.5 tháng: 20 buổi, 2 buổi/tuần, 3 tiếng/buổi.
Lớp IELTS Inter (mục tiêu 6.0-6.5)
young-college-students-studying-together-at-library.jpg
 • Đối tượng: dành cho các bạn học viên hoàn thiện xong các kiến thức cơ bản về bài thi IELTS nhưng chưa tự tin đi thi mà muốn được luyện đề nhiều hơn ở cả 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết.
 • Chương trình học: Khóa học tiếp tục củng cố cách xử lý các dạng bài của IELTS trong cả 4 kỹ năng, đồng thời bổ sung thêm các diễn đạt và từ vựng khó ở level cao hơn, trước khi tập trung vào luyện chuyên sâu và chiến lược cả 4 kỹ năng.
 • Khóa học trong 2.5 tháng: 20 buổi, 2 buổi/ tuần, 3 tiếng/ buổi.
Lớp IELTS Hi-Inter (mục tiêu 6.5-7.0)
ux-and-ui-designers-discussing-project.jpg
 • Mục tiêu: dành cho các bạn muốn đạt band 6.5-7.0
 • Chương trình học:
 • Khóa học trong 2.5 tháng: 20 buổi, 2 buổi 1 tuần, 3 tiếng/buổi.
Lớp IELTS Advanced (IA) (mục tiêu 7.0+)
ux-and-ui-designers-discussing-project.jpg
 • Mục tiêu: dành cho các bạn muốn đạt band 7.0+
 • Chương trình học: Ở lớp này tiếp cận các đề IELTS không chỉ ở dạng bài mà còn luyện các chủ đề, từ vựng và ý tưởng chuyên sâu hơn cho 2 kỹ năng Nói và Viết
 • Lưu ý: Lớp này sẽ không có Nghe và Đọc (học viên sẽ được cung cấp thêm tài liệu luyện tập Nghe Đọc ở nhà). 
 • Khóa học trong 1.5 tháng: 20 buổi, 2 buổi 1 tuần, 2 tiếng/buổi.


Trung tâm Ngoại ngữ ECE hoạt động từ năm 2009 với phương châm English Center for Everyone, trung tâm hướng tới việc tổ chức các khóa học tiếng Anh học thuật phù hợp với mọi đối tượng.

Thông tin liên hệ

Developed by NguyenTienCuong
Facebook Messenger
Gọi ngay