Thông báo

Gần đây 1 số bạn học viên khi sử dụng trình duyệt Cốc Cốc để học hay bị lỗi không xem được VIDEO, hoặc LỖI TÀI KHOẢN, hoặc không xem được bài tập. Bộ phận kỹ thuật KHUYẾN KHÍCH các bạn học viên sử dụng Google Chrome hoặc Firefox để tránh bị lỗi này. Mong quí học viên thông cảm